Press Release

Haltian julkistaa uudet pienet Thingsee POD ja TAG -sensorit

Lehdistötiedote 24. elokuuta 2016

Haltian julkistaa uudet pienet Thingsee POD ja TAG -sensorit
– Uudet sensorit hyödyntävät Wirepas Connectivity -verkkoprotokollaa

Oululainen Haltian laajentaa Thingsee IoT -alustaansa pienillä sensoreilla. Järjestelmä koostuu Thingsee-pohjaisesta reitittimestä ja Thingsee POD ja TAG -sensorilaitteista. Thingsee POD ja Thingsee TAG -sensoreilla voidaan kerätä tietoa mm. koneiden, tavaroiden ja ihmisten toiminnasta ja liikkeistä. Thingsee-reititin toimittaa sensoreista kerätyn tiedon suoraan asiakkaan järjestelmiin mobiiliyhteyttä hyödyntäen.

Thingsee-alustan avulla on mahdollista toteuttaa esimerkiksi yrityksen tavaraliikenteen, koneiden käytön ja liiketoimintaprosessien seurantaa täysin uudella tavalla, ja paljon aikaisempaa kustannustehokkaammin.

”Uskomme, että IoT-alustamme tulee mullistamaan monen yrityksen tavaran- ja kuljetustenseurannan, sekä hinnan että kerättävän tiedon ansioista,” kertoo Haltianin toimitusjohtaja Pasi Leipälä.

Monet nykyiset tavaranseuranta- ja kulunvalvontajärjestelmät toimivat pääosin pistemäisesti, jolloin tietoa liikkeistä saadaan vain järjestelmän solmukeskuksista. Thingsee-alusta muuttaa koko ajatuksen luonnollisemmaksi ja dynaamisemmaksi. Thingsee-järjestelmässä esimerkiksi tavaroiden sijainti nähdään reaaliajassa ja keskeytyksettä varaston tai tehtaan sisällä, mutta myös kuljetuksen aikana. Sijainnin lisäksi voidaan jatkuvasti seurata mm. varastointi – ja kuljetusympäristön tilaa.

Thingsee POD ja TAG -sensoreilla voidaan mitata esimerkiksi lämpötilaa, valoisuutta, ilmankosteutta, ilmanpainetta ja liikkeitä reaaliaikaisesti. Lisäksi sensoreissa on magneettikytkin esimerkiksi ovien ja erilaisten venttiilien seurantaan. Thingsee-sensoreita on helppo muokata myös muihin vaadittaviin mittaustarpeisiin. Thingsee POD on golfpalloa pienempi, vähävirtainen sensorilaite, jonka toiminta- aika voi olla jopa vuosia. Thingsee TAG on kolikon kokoinen versio POD:ista, ja soveltuu hyvin erityisen pientä kokoa vaativiin kohteisiin.

Wirepas Connectivity mahdollistaa skaalan ja luotettavuuden

Thingsee-alusta on nyt saatavilla myös Wirepas Connectivity -verkkoteknologialla. Wirepas Connectivity on viestintäprotokolla, jossa kaikki verkon päätökset tapahtuvat automaattisesti ja paikallisesti. Protokolla skaalautuu jopa miljooniin laitteisiin ja on erittäin luotettava, sillä jokainen laite tekee protokollan mukaisesti päätöksiä ja voi tarvittaessa toimia reitittimenä.

Hajautetun laiteverkon (mesh) skaalautuvuudesta ja sensoreiden verkottumisesta johtuen, kaukaisimpien sensoreiden etäisyys Thingsee -reititinlaitteeseen voi olla jopa kilometrejä, jolloin pienillä, edullisilla ja vähävirtaisilla sensorilaitteilla voidaan kattaa hyvinkin laajoja alueita.

”Esineiden Internet on laaja käsite. Me keskitymme erityisesti teollisiin ja infrastruktuuritason sovelluksiin. Me näemme, että logistiikka ja yleisemmin tavaroiden ajantasainen paikannus ja seuranta ovat yksi voimakkaimmin kasvavista sovellusalueista. Haltian on arvokas lisä meidän kumppanuusverkostoomme, sillä yhdessä me pystymme tarjoamaan asiakkaille edistyksellisen ja tehokkaan ratkaisun, joka on helppo ottaa käyttöön.”, Wirepasin toimitusjohtaja Teppo Hemiä toteaa.

Thingsee POD ja Thingsee TAG -prototyypit ovat jo tilattavissa yritysten kehityshankkeisiin. Sensoreita käytetäänkin jo useissa eri pilottihankkeissa. Haltian kykenee rakentamaan täyden IoT- järjestelmän sensorilaitteista aina lopulliseen asiakassovellukseen, missä sensoritieto on jalostettu tehostamaan yrityksen liiketoimintoja.

Lisätietoja:

Haltian: PerttiKujala,+358504867383, pertti.kujala@haltian.com

Wirepas: Sebastian Linko, +358 400 236 607, sebastian.linko@wirepas.com

Haltian lyhyesti

Haltian on suomalainen suunnittelutalo, joka suunnittelee asiakkailleen uusia langattomia huipputuotteita ideasta myyntipakkaukseen asti. Haltian työllistää tällä hetkellä yli 80 mobiilialan huippuosaajaa, jotka pystyvät tuotteistamaan vaikeimmatkin konseptit lopputuotteeksi asti. Haltian tuo markkinoille erilaisia yrityksille suunnattuja asioiden internetin teknologia-alustoja Thingsee- brändin alla. Yritys on perustettu vuonna 2012 ja on yksi Pohjois-Suomen nopeimmin kasvaneista yrityksistä. Lisätietoja löytyy osoitteessa www.haltian.com

Wirepas lyhyesti

Wirepas keskittyy luotettavimman, optimoiduimman, skaalautuvimman ja helppokäyttöisimmän laiteyhteysratkaisun tarjoamiseen asiakkailleen. Wirepas Connectivity -ratkaisun ansiosta perinteisiä reitittimiä ei tarvita, koska jokainen kytketty laite on myös verkon älykäs reititin. Yhdistetyt la itteet muodostavat verkon – ja sillä selvä. Wirepasin pääkonttori on Tampereella ja sillä on lisäksi toimisto Brasiliassa, Koreassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Thingsconnected–Naturally. www.wirepas.com